Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

wislaczka
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viamyszkaminnie myszkaminnie

November 12 2018

wislaczka
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

November 02 2018

wislaczka
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka
wislaczka
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viajointskurwysyn jointskurwysyn
wislaczka
wislaczka
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viamems mems

October 31 2018

wislaczka
7923 83fb 500
wislaczka
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
1721 512d 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
wislaczka
4743 bd47
Reposted fromzapiski zapiski viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Zawsze są rzeczy, które ludzie zrobili lub ich nie zrobili i później tego żałują.
— Sue Wallman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaugranaaa blaugranaaa
wislaczka
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viablaugranaaa blaugranaaa
wislaczka
2353 c405
wislaczka
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viablaugranaaa blaugranaaa

October 23 2018

wislaczka
2054 d691 500
Reposted fromPoranny Poranny viablaugranaaa blaugranaaa

October 05 2018

wislaczka
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablaugranaaa blaugranaaa
wislaczka
wislaczka
6638 c90a 500
a Tobie jak idzie gra w bingo?
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl