Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

wislaczka
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
wislaczka
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viarudelubie rudelubie
Sponsored post
feedback2020-admin
wislaczka
8893 cf25 500

September 10 2019

wislaczka
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
0739 5c6c 500
Reposted fromgabsko gabsko viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viablaugranaaa blaugranaaa
wislaczka
7982 e535 500

May 17 2019

wislaczka
wislaczka
wislaczka
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie

February 17 2019

wislaczka
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

February 08 2019

wislaczka
3322 b140 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...