Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

wislaczka
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viamems mems
wislaczka

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viamems mems

November 07 2017

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viamems mems
wislaczka

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaou ou
wislaczka
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaconfusion confusion
wislaczka
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
wislaczka
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamems mems
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamems mems
wislaczka
5394 f003
Reposted frommonikawolna monikawolna viamems mems
wislaczka
1721 1319
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
wislaczka
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
cierpliwie dzień po dniu.
— Edyta Geppert
wislaczka
5085 c419
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Reposted fromcaataleya caataleya viamems mems
wislaczka
Reposted fromquestion question viamems mems
wislaczka
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viamems mems
wislaczka
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viamems mems
wislaczka
0526 d339
Reposted frommglakarbolowa mglakarbolowa viamems mems
wislaczka
9519 ac4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl