Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

wislaczka
Piję piwo. Pogubiłem się, nie mam pojęcia które to już. Piję, bo nie chcę wiedzieć, co mogłoby się stać, gdybym nie pił. Bo nie wiem, czym mógłbym zająć ręce, jak przytępiać myśli. Świetny materiał na rasowego alkoholika - ja. 
— Ignacy Karpowicz, Niehalo
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaou ou
wislaczka
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viafoodforsoul foodforsoul
2492 c0be
Reposted fromindie indie viaperdido perdido
wislaczka
5384 4271
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaperdido perdido
wislaczka
6536 c1dc
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viaperdido perdido

June 25 2015

wislaczka
8690 5643
wislaczka
Reposted fromdobby dobby viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
wislaczka
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
wislaczka
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viamefir mefir
wislaczka
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
wislaczka
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
7022 609f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamefir mefir
wislaczka
1681 b4ca
Reposted frombeyooonce beyooonce viamefir mefir
9622 04a8 500
Reposted fromfreakish freakish viacrispybones crispybones
wislaczka
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viaarancione arancione
wislaczka
1291 d837
Reposted fromnfading nfading viaarancione arancione
wislaczka
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viaarancione arancione
wislaczka
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarancione arancione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl