Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

wislaczka
wislaczka
wislaczka
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie

February 17 2019

wislaczka
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

February 08 2019

wislaczka
3322 b140 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viamems mems

February 07 2019

wislaczka
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viamyszkaminnie myszkaminnie

November 12 2018

wislaczka
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

November 02 2018

wislaczka
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka
wislaczka
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viajointskurwysyn jointskurwysyn
wislaczka
wislaczka
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viamems mems

October 31 2018

wislaczka
7923 83fb 500
wislaczka
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl