Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

wislaczka
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
wislaczka
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka

February 06 2018

wislaczka
0663 cc0b 500

January 26 2018

wislaczka
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth vianecropixie necropixie
wislaczka
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven vianecropixie necropixie

January 25 2018

wislaczka

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
2991 f3f8
Reposted fromsohryu sohryu viaqlaumax qlaumax
wislaczka
2118 6d1c 500
Reposted fromarjusiur arjusiur viaqlaumax qlaumax
wislaczka
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu vianecropixie necropixie
wislaczka
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianecropixie necropixie
wislaczka
wislaczka
7419 fabe
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianecropixie necropixie
wislaczka
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
wislaczka
2697 6599
Reposted frommasters masters vianecropixie necropixie
wislaczka
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianecropixie necropixie
wislaczka
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
wislaczka
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl