Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

wislaczka
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra vianiezwyykla niezwyykla
wislaczka
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianiezwyykla niezwyykla
wislaczka
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaperdido perdido
wislaczka
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viamyszkaminnie myszkaminnie
wislaczka
6619 95fe 500
26.

June 26 2015

wislaczka
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarna karna
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viamagolek22 magolek22
wislaczka
Residuos | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamagolek22 magolek22
wislaczka
6484 155c
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viaalicemeow alicemeow
wislaczka
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialifeless lifeless
6652 df1c 500
Reposted fromKiro Kiro viamagolek22 magolek22
wislaczka
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viawyliczanka wyliczanka
wislaczka
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viabitemyneck bitemyneck
wislaczka
9357 d064
don jon
Reposted fromhtheory htheory viailovemovies ilovemovies
wislaczka
0505 d36f
Reposted fromPaola1986 Paola1986 viasssss sssss
1219 ba33

Persona (1966) dir. Ingmar Bergman 

Reposted fromkimik kimik viaou ou
wislaczka
3973 7c13 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapl pl
wislaczka
1737 195f
Chciałabym kiedyś usłyszeć, jak moje dziecko mówi do mnie "mamo"
Reposted fromiamstrong iamstrong vianecropixie necropixie
wislaczka
Kiedy Cię zobaczyłem pierwszy raz, serce mi zadrżało. Kiedy Cię zobaczyłem drugi raz, serce mi zadrżało. Za trzecim razem czwartym razem piątym razem i każdym następnym razem serce mi drżało.
— James Frey - Milion małych kawałków
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl